Troika

Oppstilling

Deltakerne danner grupper på tre. Èn gutt mellom to jenter, eller ei jente mellom to gutter, utgjør en gruppe. (Det er brukt en gutt og to jenter i beskrivelsen nedenfor).
Gutten holder ei jente i hver hånd. Gruppa stiller opp slik at de stråler ut fra midten av rommet. De ulike gruppene danner en sirkel, og alle har front mot-sols.

Beskrivelse

Troika danses med løpetrinn.
– Alle løper 8 trinn mot-sols (fremover). Ett trinn tilsvarer ett taktslag.
Venstre fot først. Alle løper 8 steg bakover. Venstre fot først.
– Smetting: Gutt og innerste jente løfter armene til port – ytterste jente (til høyre for gutten) løper gjennom porten og tilbake til sin egen plass. Gutten holder hele tiden jenta i hånda og snur samtidig under sin egen arm.
Hele denne bevegelsen tar 4 takter (8 taktslag).
– Deretter lager gutt og ytterste jente port, og innerste jente løper. Gutten snur under egen arm.
– Små sirkler: De tre deltakerne i hver gruppe tar hverandre i hendene og danner en liten ring.
– Så danser hver ring 14 steg med-sols (mot venstre) og avslutter med 3 appeller (tramp).
– Uten å løse opp taket danser nå gruppa 14 steg mot-sols (mot høyre) og avslutter igjen med 3 appeller (tramp).
– På disse appellene kan jentene løse opp taket og gi gutten (eller den som er i midten) litt fart fram til den gruppa som står foran. Alle guttene (den i midten av de tre) har nå rykket en plass framover, og dansen fortsetter fra begynnelsen igjen.

Filmsnutt