Tarantella

Oppstilling:

Oppstilling i rekker, menn på høyre side (sett fra musikken) og kvinner venstre side, med partner vis-a-vis. Så danses mesteparten av dansen med NABOENS partner… To og to par danner en gruppe på 4 som danser sammen.

Tarantella turene:

  1. 2 oppsparksteg og 4 hurtige byttesteg. Gjenta x 4
  2. Rekkene tar løpesteg mot hverandre og byttesteg tilbake. Gjenta x 4
  3. Diagonal byttesekvens. Damen og herren til venstre i rekkene begynner (1-er mann og 2-er dame), på to sidetrinn hopper de på skrå mot og forbi hverandre tilbake på plass, front først og rygg mot rygg tilbake. De to andre (2-er mann og 1-er dame) gjør det samme. Så gjentar man turen (1-er mann og 2-er dame) men denne andre gangen begynner man med rygg mot rygg først så front mot hverandre tilbake på plass. De to andre (2-er mann og 1-er dame) gjør det samme.
  4. Diagonal armkrok. Damen og herren til venstre i rekkene begynner (1-er mann og 2-er dame) tar armkrok, hopper en gang rundt, og så tilbake på plass. De to andre gjør det samme. Turen gjentas men denne gang tar man den andre arm i armkroken, hopper motsatt vei rundt. De to andre gjør det samme.
  5. Sirkel begge veier. Alle fire hopper samtidig i sirkel med hendene i siden (med sola), snur og hopper tilbake.
  6. Mølle begge veier. Alle fire tar fatt i mølle med høyre hånd, hopper rundt med sola, snur, hopper tilbake (ikke bytt hånd i møllegrepet).

Historie:

Opprinnelsen til tarantella er i syd-Italia, fra et sted som heter Taranto. De gamle grekerne kalte byen Taras, romerne Tarentum etter en helt som het Taras. Det har vært et utbrudd med mange edderkopper på bakken. Lokalbefolkningen ble bitt – og forgiftet – av store edderkopper i åkrene. Disse edderkoppene fikk navnet tarantula, fra stedet Taranto. I folketroen var eneste kur for giftbittet å danse. Forestillingen var at den heftige dansen skulle utføres til den utløste svette ut av porene i huden, og dermed slippe ut giften. Om du var bitt måtte du derfor danse til du var kurert (eller døde).

Tarantella brukes i bryllupsfeiringer. «Others state that it was a metaphor regarding female sexual desires and that by dancing frenetically these subsided and avoided problems in an era and area of Europe where sexual freedom wasn’t particularly encouraged».

For musikken Tarantella er forhistorien at musikerne prøvde seg frem og spilte fortere og fortere til de fant en melodi som fungerte, den går i 6/8 eller 3/4 takt.

Det finnes flere varianter av Tarantella – i Syd-Italia, Napoli, Apulia, Calabria, Sicilia.