Menuett

Oppstilling

Parvis ved siden av hverandre på to rekker, dame på høyre side av sin partner, ett par vis-a-vis. Venstre hånd i venstre (mannen har sin venstre hånd foran magen), alle begynner med høyre fot.

Menutt stegene

H – V inntil – V – H – V – H inntil
Forklaring; et gåtrinn med høyre fot – setter venstre fot inntil – et gåtrinn med venstre fot – et gåtrinn med høyre fot – et gåtrinn med venstre fot – setter høyre fot inntil.

Menuett turene

1. tur “Hilsen”:

Vi går 2 menuett-steg frem, 1 tilbake, hilser på motstående par
Vi går 2 menuett-steg frem, 1 tilbake, hilser på egen partner

2. tur “Speilet”:

Vend mot egen partner, armer former speilets ramme (løfter armene som vi holder sammen i og ser på hverandre under dem), et gåtrinn frem (H – V inntil), et gåtrinn tilbake (H – V inntil), skift deretter plass på ett menuettsteg (H – V inntil – V – H – V – H inntil). Gjenta speiling og skift deretter plass tilbake til egen plass.

3. tur “Z”:

– Vi går et sidesteg mot høyre (nedover i salen); H – V inntil – V fot bak- H – V fot foran – H inntil
– Deretter krysser vi på skrå oppover mot den andre rekken (skifter side med motstående par) på 2 menuettsteg; vi går mot hverandre på ett menuettsteg – slipper tak og damene går mellom de to mennene – på sluten av det neste menuettsteget vender vi på enkleste måte til egen partner og inn på motstående rekke (damen får nå sin venstre hånd over magen).
– Så går vi et sidesteg mot venstre (også nå nedover i salen); H fot bak – V inntil – V – H fot foran – V – H inntil.
– Så skal vi hjem og går et sidesteg mot høyre (oppover i salen); H – V inntil – V fot bak- H – V fot foran – H inntil
– Vi krysser tilbake til opprinnelig rekke med 2 menuettsteg, damene går i mellom mennene – og vi vender enkleste vei mot egen partner inn på egen rekke.
– Turen avsluttes med et sidesteg mot venstre (oppover i salen og tilbake til utgangspunktet); H fot bak – V inntil – V – H fot foran – V – H inntil

4. tur “Hofte mot hofte” (Dos-a-dos):

Denne turen ligner på “Speilet” – men nå holder vi ikke sammen.
– Vend mot egen partner, et gåtrinn frem slik at høyre hofte er parallell med partnerens høyre hofte (H – V inntil), et gåtrinn tilbake (V – H inntil).
– Gå deretter rygg mot rygg forbi hverandre på ett menuettsteg (H – V inntil – V – H – V – H inntil).
– Vi gjentar hoft mot hoft (men starter nå med venstre hofte mot hverandre)
– Gå så rygg mot rygg forbi hverandre (men nå den andre veien) på ett menuettsteg (H – V inntil – V – H – V – H inntil).

Huskeregel Menuetten

1. tur – to ganger frem “God dag, god dag”
2. tur – første speiling “Lille speil på veggen der”
2. tur – annen speiling “I speilet har jeg”
3. tur – første Z “sett”
3. tur – annen Z “at jeg endelig skal få se”
4. tur – dos-a-dos “min elskedes rygg

Filmsnutter

Historie: Dansens dronning og dronningens dans, menuetten i et nøtteskall

Menuetten var Dansen over alle danser i over l00 år. Mozart var også en eminent danser. Hans menuetter er både melodisk og rytmisk ideelle, og komponisten kjente dansen helt ned til den minste detalj. Menuetten ble utradert sammen med den franske adel på 1790-tallet, men levde likevel en stund utenfor Frankrike. Etterhvert ble dansen borte, men musikken, selve menuettformen, finner vi i komposisjoner helt frem til vår tid. Menuett har gjennom hele sin brukstid vært en selskapsdans for ikke-profesjonelle dansere. Balletten ble yrkesdansernes uttrykksform, mens menuetten var for alle. Så viktig var den at en dansemester offret 60 sider i sin bok om tidens danser bare på menuettens åpningshilsen.

Det er sjelden en dans bare “blir til”, den er som regel et ledd i en lang kjede av bevegelsesmønstre som utvikler seg over tid, så også med menuetten. Vi finner de første spor av det som seinere skulle bli menuett i en bondedans, en Brandle, fra Poitou i Frankrike. Det er tydelig at brandlens enkle turer og løpetrinn har blitt stilisert og fått langsomme verdige former gjennom hoffets bruk av dansen.

I 1662 grunnla Ludvig den 14. et dansekompani, “Academie Royal de danse”. Ludvig var selv en god danser og opptrådte gjerne i opptog og balletter helt frem til 1669. Etter det ble han for tung til opptredener, men stod gjerne for store dansetilstelninger. Det var ved hans hoff menuetten fikk sin endelige form.

Med barokkens siste åndedrag dør mange av de celebre selskapsdansene hen, som courante, gavotte, rigaudon, passepied, bourrée, sarabande, passecaille og gigue. Menuetten holder derimot stand som den siste rest av de fornemme pardansene. Den er viktig for dannelsen, selv om den har mistet mye av sin ynde og munterhet som preget den i de første årene.

Dansens hovedelement er den berømte Z-formen som ble bygget ut med et vell av kompliserte trinn og hilsninger. Menuetten er en gjenganger på Operaballet, og vi danser den der i en enkel versjon. Alle danser samtidig, selv om man i tidligere tider gjerne danset et og et par av gangen, slik at alle kunne beskue ens ferdigheter.

Menuett grunntrinn har 6 takter, i menuett-tempo. Menuett betyr “små trinn.” Bergens-sangen (Bergensiana) er en menuett melodi komponert av Lully!